De lente is eindelijk doorgebroken: de bomen schieten in het blad, de barbecues roken dat het een lieve lust is, de activiteiten vermenigvuldigen zich naarmate de zon meer begint te schijnen, politici maken meer vrienden dan in de afgelopen vijf jaar ...
Als uw brievenbus al scheefhangt van de politieke foldertjes, doen wij er gewoon nog een schep bovenop: in deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de Vlaamse partijstandpunten, genoteerd door onze ijverige medewerksters op het FZO-VL-debat.