Allochtone Vrouwen?

8 maart: Internationale vrouwendag. Het thema voor deze nieuwsbrief was snel gevonden. Maart vrouwenmaand. De afgelopen maand heb ik hardnekkig de nationale nieuwssites afgeschuimd op zoek naar inspiratie.
Een laatste hopeloze poging via google leverde uiteindelijk 2 artikels op, uit de bijlagen van de Standaard: 1 over dienstencheques “En het systeem heeft 90.000 laaggeschoolden, onder wie veel allochtone vrouwen, aan een baan geholpen ...” (daarmee was alles gezegd), en 1 over de bekroonde schrijfster Rachida Lamrabet.
Het mag dus duidelijk zijn: allochtone vrouwenverenigingen, vrouwen van allochtone origine in het algemeen zijn geen populair thema in de Vlaamse kranten en televisie. Dit deel van de bevolking is poetsvrouw in schemerige bureaus, wint literaire prijzen of komt op een Vlaamse kieslijst terecht... De andere rollen die deze vrouwen in onze maatschappij spelen komen niet aan bod.
Nochtans maken vrouwen en vrouwenverenigingen een belangrijk deel uit van het allochtone middenveld, zijn allochtone vrouwen penningmeesteres, woordvoerster en voorzitster, organisatrice, fondsenwerfster en projectverantwoordelijke. Allochtone vrouwen in het middenveld houden de belofte van emancipatie levend. Daarvan getuigen de activiteiten waaraan zij deelnemen, de projecten waarin zij zich engageren en het zeer diverse aanbod van de allochtone vrouwenverenigingen. De stilte in de media staat in schril contrast met de mondigheid van deze vrouwen.
Toch voelen sommigen zich nog steeds geroepen om over de hoofden van allochtone vrouwen heen hun emancipatie te bepleiten. FZO-VL's geloof in de kracht van het allochtone middenveld, in de capaciteiten van alle mensen om voor zichzelf te spreken, is op dit vlak misschien nog meer dan elders nodig!