Met de Vlaamse en Europese verkiezingen in zicht worden politici uitgenodigd op debatten alom. Het eerste grote debat in de Gentse Vooruit zette de toon: het ging er over de staatshervorming, pensioenen en Brussel-Halle-Vilvoorde. Een week later was het weer prijs: het debat werd bepaald door de beslissing van federaal minister Arena dat sommige asielzoekers terug aanspraak kunnen maken op het leefloon. Federaal minister van migratie Turtelboom was ziedend kwaad, en het thema stond op alle agenda's.
Niemand ontkent dat die thema's belangrijk zijn. Alleen zijn het stuk voor stuk thema's waarover de beslissingen in het federaal parlement genomen worden. (Voor de duidelijkheid: het federaal parlement is er voor heel België. De lidstaten van België – Vlaanderen, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdestedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap – hebben elk hun eigen parlement en regering.) Nochtans zijn er op Vlaams niveau meer dan genoeg relevante thema's om over te discussiëren.
Aangezien de gemeenschappen (Vlaanderen, de Franstalige gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap) bevoegd zijn voor persoonsgebonden materies zoals onderwijs, welzijn en integratie, en de gewesten (Vlaanderen, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) het arbeidsmarktbeleid en de tewerkstellingsmaatregelen bepalen, zullen we deze week op het debat van FZO-VL niet naar het federale niveau moeten kijken om onderwerpen in verband met het minderhedenbeleid te bespreken. Op ons debat zullen 6 kandidaten voor het Vlaamse parlement hun visie op de toekomst van Vlaanderen en Europa laten clashen.