De zomer
laat zich voelen: van zodra je iemand opbelt, blijkt die net voor een
paar weken weg te zijn. Nu het Vlaamse regeerakkoord goedgekeurd is,
kunnen ook de nieuwe Vlaamse parlementsleden en ministers met vakantie.
Niet dat we het echt hebben gecontroleerd, maar waarschijnlijk gaan er
niet zoveel op familiebezoek in één of ander
buitenland: in de regering zitten 0% etnisch-culturele minderheden, op
de 124 Vlaamse verkozenen zijn er slechts 5 van allochtone origine (4%).
Deze ondervertegenwoordiging keert terug in de samenstelling van de
fracties: slechts 2 partijen tellen allochtone parlementsleden. Bij
CD&V is Veli Yüksel (uit Oost-Vlaanderen) de enige in
een 31-koppige fractie, in de sp-a-fractie brengen Güler Turan
(provincie Antwerpen), Chokri Mahassine (Limburg), Fatma Pehlivan
(Oost-Vlaanderen) en Yamilla Idrissi (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
het aandeel van de etnisch-culturele minderheden op 20%.
Deze parlementsleden, die allen in de meerderheid zitten, mochten
meteen het Vlaamse regeerakkoord mee goedkeuren. Bart De Wever, als
voorzitter van de derde regeringspartij N-VA, was alvast bijzonder
opgetogen dat ook een hoofdstuk inburgering in dat regeerakkoord is
opgenomen – het hoofdstuk ligt dan ook opvallend in de lijn
van het N-VA-programma.
Nog voor het regeerakkoord er was, en voor duidelijk werd dat de N-VA
met Geert Bourgeois de minister voor inburgering zou leveren, hadden
wij een interview
met de N-VA-specialist omtrent deze materie. Het
interview verduidelijkt de visie van N-VA op het allochtoon middenveld
en geeft achtergrond bij de Vlaamse plannen voor een inburgeringsattest.
Ten slotte konden we ook in dat interview niet om het federale
migratiedossier heen: meer dan een jaar nadat minister van migratie
Turtelboom (Open VLD) beloofde duidelijkheid te scheppen omtrent
regularisaties en economische migratie, is er door getouwtrek tussen
(vooral) Open VLD en PS en cdH nog altijd geen vooruitgang geboekt.
Inmiddels is minister van maatschappelijke integratie Arena (PS) nu
eenvoudigweg afgezet en vervangen door haar partij, is Annemie
Turtelboom gepromoveerd tot minister van Binnenlandse zaken en is de
bevoegdheid migratie beland bij Melchior Wathelet (cdH).
Met deze herschikking achter de rug zou het volgens sommigen mogelijk
zijn om op 20 juli een akkoord te bereiken.

BijlageGrootte
PDF icon Uittrekselsregeerakkoord.pdf77.96 KB