FZO-VL staat voor een volwaardige erkenning van het allochtoon middenveld. Onze verenigingen en afdelingen hebben een zeer belangrijke rol binnen de Vlaamse samenleving. Met hun acties en activiteiten dragen zij actief bij tot een solidaire, democratische, diverse en warme samenleving. Ze brengen mensen dichter bij elkaar, steeds met het nodige respect voor elkaar. Eigenlijk zijn ze onmisbaar.

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren is de relatie met onze aangesloten afdelingen zeer belangrijk. Wij investeren voortdurend in onze relatie met hen. De afdelingen worden nauw betrokken bij het beleid van FZO-VL. Via onze bestuursorganen en werkgroepen hebben zij een gezonde vorm van inspraak. Zo werken wij met ledendagen en denkdagen, die geheel in functie van de afdelingen staan. Zij bepalen de inhoud en de vorm. Ook wat betreft de interne werking van de afdelingen zelf is de afstand met FZO-VL niet groot. Wij zorgen er voor dat zij op een sociaal culturele methode hun doelstellingen realiseren. Wij ondersteunen, begeleiden, coachen en vormen onze afdelingen tot volwaardige sociaal culturele verenigingen.
Als koepel hebben wij ook een intermediaire rol te vervullen. Dit in twee richtingen: bottom-up en top-down. Signalen van de doelgroep trachten wij zo goed mogelijk kenbaar te maken bij de beleidsmakers. En omgekeerd proberen wij het beleid op een begrijpbaar te vertalen aan onze achterban.

Om te slagen in onze opdrachten is het voor ons van cruciaal belang om samen te werken met partners. Spelers binnen de sociaal culturele sector moeten FZO-VL kennen. Alle maatschappelijke domeinen zijn belangrijk voor onze doelgroepen. Daarom werken wij ook samen met partners buiten de sociale culturele sector. En wij schuwen hierbij geen items. Denk maar aan extremisme, holebi’s, vluchtelingen, grootstedelijke samenlevingsproblemen, enz… Wij staan open voor elk debat.
Tenslotte vinden wij het belangrijk dat er rond de beeldvorming van etnisch culturele minderheden in Vlaanderen gewerkt wordt. De laatste jaren is dit een groot probleem. De beeldvorming zit duidelijk in een neerwaartse spiraal. Daarom proberen wij van de Vlaamse media zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze acties en activiteiten. Dit is niet eenvoudig, maar wij geven niet op.