Inhoud van de job:

• Je staat in voor het onderhoud van de bestaande elektrische installaties en het vernieuwen van de industriële elektrische installaties in de provinciale instellingen.
• Je initieert nieuwe technologieën om de elektrische installaties efficiënter te maken en je zoekt oplossingen voor kleine niet-elektrische problemen in de provinciale instellingen.
• Je kan de gevaren aan een elektrische installatie opsporen en je kan er gepast op reageren om ten alle tijden de veiligheid van de eindgebruiker en jezelf te garanderen.
• Je maakt elektrische schema’s op, zowel van nieuwe als bestaande installaties.

Profiel:

• Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs (of gelijkgesteld).
• Kennis van industriële elektriciteit, databekabeling, telefonie,… is absoluut noodzakelijk.
• Je voldoet aan de competentievereisten, die vastgesteld zijn in het competentieprofiel van de functie.
• Je kan onderhouds- en technische werkzaamheden op correcte wijze uitvoeren, zowel geplande als onverwachte/dringende interventies en je doet dit op zelfstandige wijze, of in samenwerking met andere collega's.
• Je kan plannen opstellen, ter ondersteuning van de technische werkzaamheden van de dienst.
• Je past de veiligheidsvoorschriften en regelgeving nauwgezet toe en controleert of ze door anderen worden nageleefd. Bovendien onderneem je de nodige stappen om veiligheid (in al zijn aspecten) en de naleving van reglementen te waarborgen.
• Je staat in voor het onderhoud van het (eigen) werkmateriaal om steeds te kunnen beschikken over veilig, net en goed functionerend materiaal.
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B om ter plaatse te gaan om vaststellingen en opmetingen te doen (veldwerk).

Aanbod:

• Salarisschaal C1-C3. De bruto aanvangswedde zonder enige anciënniteit bedraagt 1.816 euro. In de graad van technisch medewerker bedraagt de maximumwedde 3.324 euro. Vorige openbare diensten worden gevalideerd. Relevante ervaring uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve "technisch medewerker mobiele ploegen", waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies en die 6 jaar geldig blijft.
• Wij bieden in eerste instantie een voltijds vervangingscontract aan (minstens t.e.m. 31/1/2016).
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
• Extra legaal pensioen voor contractuele functies.
• Diverse opleidingsmogelijkheden.
• Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
• Samenaankoopdienst (i.s.m. KU Leuven).

Procedure:

De selectie bestaat uit een preselectie (vanaf 40 aanwezige kandidaten) en een schriftelijke/praktische proef op 18 maart 2015, daarna volgt een mondelinge proef op 2 april 2015.

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 9 maart 2015 je kandidatuur en een kopie van je diploma, online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst en nationaliteit.

Contact:
Selectieprocedure: Katleen Deckers, deskundige personeelsbeleid, 016-26 77 28, katleen.deckers@vlaamsbrabant.be
Functie-inhoud: indien je mogelijks interesse hebt voor deze functie, raden we je ten zeerste aan om contact op te nemen met Johan Huybrechts, expert industrieel ingenieur installatietechnieken, 016 26 04 50, johan.huybrechts@vlaamsbrabant.be