KENNISBEHEERDER (M/V)
(CONTRACT ONBEPAALDE DUUR)

Afdeling: Lokale organisatie
Entiteit: Agentschap Binnenlands Bestuur
Beleidsdomein: Bestuurszaken
Niveau: A
Graad: Adjunct van de directeur
Standplaats: Brussel
Vacaturenummer: 24653

Kenmerken van jouw functie

De kennisbeheerder zal instaan voor het kennisbeheer in ruime zin op het vlak van de lokale verzelfstandigde besturen en samenwerkingsvormen.
De kennisbeheerder moet een spilfiguur zijn in de ontsluiting van alle informatie en communicatie m.b.t. deze verenigingen en samenwerkingsverbanden.
Het gaat zowel om papieren als digitale gegevensbestanden. De kennisbeheerder staat in voor een accurate en werkbare verzameling van alle gegevens. Hij/zij treedt hier sturend op, doet voorstellen voor verbetering van de databanken en geeft zijn eigen functie mee inhoud.

De kennisbeheerder verschaft vanuit zijn specialisatie accuraat informatie aan alle belanghebbenden. Hij/zij staat de dossierbehandelaars bij die nieuwe kennis aanleveren en opvragen, hij kan gegevens uit de databank halen en met elkaar combineren om een antwoord te formuleren op vragen van stakeholders (bv. parlementaire vragen, vragen van het kabinet van de minister) en maakt statistieken op uit de databank.

De kennisbeheerder wordt eveneens ingeschakeld om bepaalde communicatie met de bedoelde verenigingen en samenwerkingsverbanden te voeren. Dit kan gaan om generieke communicatie (brieven, nieuwsbrieven,…) maar ook om individuele communicatie. Zo zal de kennisbeheerder ook ingeschakeld worden in de voorbereiding van sommige toezichtsdossiers. Hieronder vallen bv. het nagaan of de samenwerkingsverbanden voldoen aan de decretale plicht om hun website te voorzien van de besluiten van hun bestuursorganen, en het opvragen, controleren en analyseren van de gegevens over de presentiegelden die de samenwerkingsverbanden uitkeren aan hun bestuurders. De kennisbeheerder kan zelfstandig optreden indien de wettelijke regels niet gevolgd worden. Hij is zowel bedreven in het voeren van een klantgerichte communicatie op papieren als op digitaal vlak (in het kader van de implementatie van een digitaal loket).

Meer informatie over de functie vind je in de functiebeschrijving.

Jouw profiel

Je behaalde een masterdiploma. Kennis intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandiging is een troef, maar met een goede motivatie en een oprechte bereidheid om je op korte termijn in de werken, kom je ook in aanmerking.
We hechten belang aan kandidaten die zich zowel mondeling als schriftelijk vlot kunnen uitdrukken. Je hebt kennis van statistiek en je beheerst de nodige informaticatechnieken voor de invoer, opslag, verspreiding en productie van informatie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. We selecteren kandidaten dan ook op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst of handicap. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Onze organisatie
Je komt terecht bij de Vlaamse overheid, in de afdeling “lokale organisatie” van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit is nabij het noordstation. De entiteiten van het beleidsdomein Bestuurszaken doen de Vlaamse overheid soepel draaien. Zo zorgen zij voor boeiende jobs in een aangename omgeving en maken zij de overheid slank en eenvoudig. Meer weten? U ontdekt het op de portaalsite van Bestuurszaken.

Ons aanbod
Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur (salarisschaal A111). De Vlaamse overheid is een moderne en dynamische werkgever die zich onderscheidt door een combinatie van voordelen en troeven:

- Aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering
- 35 dagen verlof, bovendien verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
- Reële groei- en opleidingsmogelijkheden in je loopbaan
- Werkzekerheid
- Gezinsvriendelijk: glijdende werktijden en vakantieopvang tijdens de schoolvakanties
- Een werksfeer die oog heeft voor diversiteit voor allen

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoorvlaanderen.be of bij Sofie Lekens, P&O-consulent (tel: 0474 31 83 42, email: sofie.lekens@bz.vlaanderen.be).

Hoe solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 15 februari 2015. Om te solliciteren vul je het standaard cv in dat je kunt vinden op www.bestuurszaken.be/vacatures. Je stuurt het standaard cv, samen met een kopie van je diploma bij voorkeur via mail naar personeel@vlaanderen.be of per post naar MOD Bestuurszaken, t.a.v. Rita Creyelman, Boudewijnlaan 30 bus 38, 1000 Brussel.

Indien je in het bezit bent van een buitenlands diploma, dien je de erkenning van de gelijkwaardigheid aan te vragen bij NARIC-Vlaanderen : http://www.ond.vlaanderen.be/naric Voor extra informatie kan je contact opnemen met de P&O-consulent.

Selectieprocedure

 CV-screening: vanaf 16 februari 2015
De kandidaten met het meest relevante profiel worden toegelaten tot het vervolg van de procedure.

 Prescreening: 2e helft februari 2015
Deze prescreening bestaat uit 2 delen:
1. computergestuurde testen (online)
2. een verkennend gesprek (motivatie, verwachtingen, …)
De 25 best-scorende kandidaten in het eerste gedeelte van de prescreening worden gecontacteerd voor een verkennend gesprek.
De 8 meest geschikte kandidaten (na beide fasen van de prescreening) worden toegelaten tot het vervolg van de procedure.
Om een objectieve beoordeling te garanderen worden de cv’s en de computergestuurde testen anoniem beoordeeld.

 Jurygesprek: begin maart 2015
Het jurygesprek wordt voorafgegaan door een case.
De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijk indiensttreding. De andere kandidaten worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 1 jaar en mogelijkheid tot verlenging. Deze reserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor gelijkaardige functies.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie.“

Meer weten?
Meer informatie over alles kan je vinden in de uitgebreide functiebeschrijving op www.bestuurszaken.be.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Jo Craeghs (email: jo.craeghs@bz.vlaanderen.be).

Voor meer informatie over het beleidsdomein Bestuurszaken kan u terecht op deze link: portaalsite van Bestuurszaken.

BijlageGrootte
PDF icon fube_kennisbeheerder.pdf381.03 KB
PDF icon sollicitatieformulier.pdf327.25 KB