Nu zowat alle partijen de mond vol hebben van diversiteit, vroegen we aan de vertegenwoordigers waarom we net op hun partij zouden stemmen.
(Fatma Pehlivan kon slechts met enige vertraging aan het debat deelnemen - daarom ontbreekt hier de sp.a)

arafatMohamed Ridouani (SLP): Wij maken van diversiteit en interculturaliteit een speerpunt, en dat niet alleen op het vlak van cultuur. Het samenleven van mensen kan maar dankzij hun eigen inzet, maar vereist ook dat emancipatieprocessen ondersteund worden. Dit betekent dat SLP sterk wil investeren in gelijke kansen: gelijke kansen in het onderwijs en gelijke tewerkstellingskansen.

Arafat Bouachiba (Open VLD): Wij zien allochtonen net niet als een aparte doelgroep, wij gaan ervan uit dat iedereen Belg is en gelijk behandeld wordt. Wij vinden dat het woord “allochtoon” moet verdwijnen, omdat daarmee leden van etnisch-culturele minderheden bijna vanzelf in de groep van de kansarmen worden gestoken. Tezelfdertijd zien we dat bepaalde groepen meer dan andere in de kou blijven staan. Maar wij geloven niet dat dat opgelost wordt door mensen als onderdeel van een groep aan te spreken. Diversiteit, dat is trouwens meer dan alleen Turken en Marrokanen.

Elke Decruynaere (Groen!): We zitten midden in een ecologische en economische crisis. Dit is een kantelmoment; we moeten deze gelegenheid grijpen om de economie in een ecologische economie te veranderen. Groen! heeft bij deze verandering meer aandacht dan eender welke andere partij voor de kwaliteit van het leven. Dat betekent dat wij kijken naar de combinatie van werk en gezin, dat wij willen investeren in de zorgsector. Kwaliteit van het leven betekent voor ons ook dat iedereen meetelt: niet enkel de “hardwerkende Vlaming” maar ook kansarmen, sans-papiers, mensen met een handicap ... Wij pleiten voor volwaardig burgerschap voor al deze mensen als voorwaarde voor gelijke kansen.

Veli Yüksel (CD&V): Wij zijn “sterk in moeilijke tijden”, zegt onze slogan. Om de crisis aan te pakken willen wij bedrijven ondersteunende gek, zuurstof in de economie pompen. Bij ons staan gezinnen centraal, wij geloven niet in de opdeling tussen autochtoon en allochtoon. Om de crisis aan te pakken willen wij een tastbaar groen beleid. Kortom, wij staan voor een gezond en evenwichtig beleid.

Françis Van den Eynde (Vlaams Belang): Ons programma is hetzelfde voor allochtonen en autochtonen, ik ga hier niemand naar de mond praten. Wij zijn voor de Vlaamse onafhankelijkheid, omdat dat de enige manier is om onze welvaart veilig te stellen én onze cultuur te vrijwaren. Wij zijn Euro-kritisch, in de eerste plaats omdat Europa niet democratisch werkt. Op vlak van immigratie zeggen wij dat iedereen welkom is, op voorwaarde dat men zich aanpast. Maar in feite moet men stoppen met het toestaan van immigratie, er wonen hier al teveel mensen.