• Allochtone werkloosheid daalt trager dan gemiddelde

    Op 2 april opende De Morgen met een artikel onder de titel “Vlaamse werkloze man stilaan een zeldzaamheid”, naar aanleiding van een persconferentie van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke. De cijfers van de VDAB geven aan dat de werkloosheidsgraad met 6,32% in maart 2008 gedaald is tot een laagterecord. Vooral bij mannen daalt de werkloosheidsgraad spectaculair tot 4,9%. Volgens sommigen komen we zeer dicht in de buurt van algemene tewerkstelling en wordt het vinden van werknemers een groter probleem dan werkloosheid.

  • Regeerakkoord omvat hoofdstuk migratie

    Als alles gaat zoals het Yves Leterme belieft, wordt morgen zijn regering benoemd door de koning en krijgt ze het vertrouwen van het parlement. In het regeerakkoord is een volledig hoofdstuk gewijd aan migratie en de situatie van immigranten in België. Behalve maatregelen over de asielprocedure, veranderen er ook zaken met betrekking tot de nationaliteitsverwerving en gezinshereniging.

    Nieuws: 

Pages