Onder de slogan 'Belofte Maakt Schuld' betoogden gisteren minstens 2500 mensen voor de invoering van duidelijke regularisatieregels voor mensen zonder papieren. De betoging ging uit van een alliantie van organisaties van mensen zonder papieren, en organisaties die werken met mensen zonder papieren, die allen even graag zouden zien dat zij een duidelijk statuut krijgen.
De organisatoren wijzen er (nog maar eens) op dat in het regeerakkoord van maart de regeringspartijen hun eerder gemaakte belofte van een regeling voor mensen zonder papieren formeel bevestigden. Er zouden duidelijke criteria voor het bekomen van verblijfsdocumenten komen, waardoor mensen in een precaire verblijfssituatie eindelijk duidelijkheid zouden krijgen. De eerste streefdatum voor een omzendbrief, mei 2008, werd echter snel onder tafel geveegd, en ook op 14 oktober, de dag van de regeerverklaring van premier Leterme, werd een pijnlijke leegte zichtbaar als het over asiel- en migratiebeleid gaat. Ondanks hongerstakingen en economische crisis slaagt minister Turtelboom erin om de asielproblematiek te negeren en zich te beperken tot economische migratie die de oververhitte arbeidsmarkt moet afkoelen.
Temidden van de meer dan 140 verenigingen die de eisen van de betoging ondertekenden (vakbonden, migrantenorganisaties, jeugdbewegingen, noord-zuidorganisaties, ...) duiken ook een aantal politici op – van de oppositie, natuurlijk (Groen!, sp.a-afdelingen en -prominenten ondertekenden de oproep) maar ook van de meerderheidspartij CD&V die “snel duidelijkheid” en een akkoord “binnen een redelijke termijn” wil. De oppositie deed deze plotse tussenkomst van CD&V in een dossier dat al van tijdens de regeringsvorming aansleept af als een macabere grap.