Op 29 maart 2017 kwam de algemene vergadering van FZO-VL samen voor de tweejaarlijkse verkiezing van een raad van bestuur. Nadat alle kandidaten zich hadden voorgesteld, werd de volgende raad van bestuur verkozen; verschillende kandidaten werden herkozen voor een tweede termijn. We geven er meteen de functies van de individuele bestuurders bij.

  • Ceylan Kara – Voorzitter
  • Ali Ghaddab – Vice-Voorzitter
  • Jorge Diez – Vice-Voorzitter
  • Mohamed Kabbar – Penningmeester
  • Orhan Akdeniz – Secretaris
  • Mehmet Sadik Karanfil
  • Ibdissem Ayari