ONZE COORDINATIETEAM IS BEGONNEN MET HET BELEIDSPLANNINGSPROCES VOOR ONZE BELEIDSPLAN 2026 - 2030

Inspraak van onze vrijwilligers en onze achterban is natuurlijk cruciaal voor onze werking.  Daarom willen wij een zo breed mogelijke inspraak en participatie van onze achterban en vrijwilligers.

Binnenkort gaan wij een interne stakeholdersbevraging doen a.d.h.v. een vragenlijst , over hoe en de vorm communiceren wij later.

Wil jij meedenken over de toekomst van onze federatie?  Wil jij ons komen versterken in ons werkgroep ‘Beleid’?

Wil jij uw suggesties of bedenkingen bekendmaken? 

Heel graag …  Neem gerust contact op met onze medewerkers.

Wij gaan SAMEN de toekomst van FZO vormgeven