De krant De Tijd meldt dat de fiscus een belangrijke slag heeft thuisgehaald in de strijd tegen schijn-vzw’s. Dat zijn ‘verenigingen zonder winstoogmerk’ die in werkelijkheid commerciële, winstgevende ondernemingen zijn.
Alle bestuurders en leden van zo’n fictieve vzw riskeren persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de vzw. Dat heeft de rechtbank van Antwerpen geoordeeld in de rechtszaak over de vzw die destijds de dancing Zillion Beach uitbaatte.
De rechtbank heeft een vzw van Frank Verstraeten, die grote winsten boekte met Zillion Beach, geherkwalificeerd als een vennootschap. En de bestuurders en de zaakvoerders die in de fout gingen, moeten opdraaien voor de miljoenenschuld van de vzw.
Bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) valt te horen dat het een ‘baanbrekende’ uitspraak is met een ‘grote precedentwaarde’.
De Standaard vult aan dat in 2007 136 vzw's aan een onderzoek werden onderworpen: 108 in Vlaanderen, 24 in Brussel en 4 in Wallonië. Daarvan bleken 14 vzw's uiteindelijk schijn-vzw's te zijn: 13 in Vlaanderen en 1 in Wallonië. Ze hadden wel degelijk een louter winstgevend doel.
De fictieve vzw's blijken vooral op te duiken in de culturele sector (muziek en kunst).