Op zaterdag 27 november 2021 hebben wij een ledendag georganiseerd in onze lokalen in Brussel.

Gezien de coronamaatregelen hebben wij de groep zo beperkt mogelijk gehouden met in acht name van de huidige coronamaatregelen.  Zo werden al onze vrijwilligers bij aankomst gecontroleerd op CST (Covid Safe Ticket), getest op corona a.d.v. sneltesten, handgel werd voorzien en er werd voldoende afstand gegarandeerd tussen de vrijwilligers onderling en tussen de tafels (bubbels).

FZO moet deze beleidsperiode thematisch werken, dit houdt in dat wij de komende jaren per jaar een thema moeten kiezen en daaromtrent met onze leden en vrijwilligers aan de slag gaan.  Hiervoor zijn er al stuurgroepen opgericht in Gent en Brussel en de samenstelling van de werkgroepen zijn volop aan de gang. 

Op de ledendag kwam deze nieuwe manier van werken uitgebreid aan bod. Onze vrijwilligers mochten dan thema’s naar voor schuiven om de komende beleidsperiode aan de slag te gaan.  Ook werd onze nieuwe missie en visie, de socio-culturele rollen en functies van FZO uitgebreid besproken.

De volgende thema’s kwamen naar voor: gezondheid, gender diversiteit, migratie, community art en senioren.  Om een zo breed mogelijke inspraak te hebben van onze leden gaan wij nog deze week per mail nogmaals polsen welke thema’s onze vrijwilligers belangrijk vinden en in januari de knoop doorhakken.

Daarom hierbij ook een warme oproep om massaal te reageren op de mail die je dezer dagen in uw mailbox gaat toekomen.

sfeerbeelden