Gezonheid is een van de afdelingen die zijn opgericht door ACP DYSS en die betrokken is bij ontwerp- en uitvoeringsprojecten die verband houden met gemeenschaps- en mondiale gezondheid. Meer specifiek is ons werk gecentreerd rond duurzame ontwikkelingsdoelstelling die gericht is op het verzekeren van een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen van alle leeftijden. De afdeling streeft naar een goede gezondheid voor alle inwoners van ACS-landen. Onze specialiteiten bij de afdeling gemeenschap en volksgezondheid omvatten ook ondersteuning bij wetenschappelijk schrijven, statistische gegevensanalyse, rapportage en het organiseren van workshops over gezondheidseducatie.

Momenteel worden veel ACS-landen geconfronteerd met verschillende uitdagingen op het gebied van gezondheid. Het is van vitaal belang voor alle belanghebbenden om in synergie te werken om een ​​goede gezondheid voor alle landen te bereiken. Terwijl veel ontwikkelde landen verschillende ziekten hebben uitgeroeid die een bedreiging vormden voor de gezondheid van deze landen, lijden verschillende landen in de ACS en vooral Afrika nog steeds aan een aantal van deze ziekten en komen er elk jaar vele andere nieuwe ziekten bij als gevolg van slechte hygiëne, slechte infrastructuur om de zieken te beheren, hoge armoedeniveaus enz. Er moet veel werk worden verzet in Afrika om deze gezondheidsgerelateerde problemen te verlichten. In de meeste ACS-landen vormen de jongeren de meerderheid van de bevolking van deze landen. Het is dus belangrijk om hen te betrekken bij het uitvoeren van activiteiten die de gezondheid van hun bevolking kunnen bevorderen. Als zodanig is dat een van onze hoofddoelen, werken in verschillende projecten waarbij verschillende belanghebbenden en jongeren betrokken zijn, speciaal om inwoners van ACS-landen en met name Afrika in staat te stellen een beter en gezonder leven te leiden.

Doelstellingen om de participatie van jongeren in de gemeenschap en de volksgezondheid te vergroten:

*    Het bevorderen van heropvoeding van jongeren uit de ACS-diaspora door middel van training, conferenties en workshops om ons vermogen te vergroten om initiatieven op te nemen die gezondheidsproblemen in ACS-gemeenschappen zouden verlichten.

*    Samenwerken met gezondheidsinstellingen in ACS-landen om ACS-diaspora-jongeren aan te moedigen/motiveren om als vrijwilligers deel te nemen aan gezondheidszorgsystemen om hun werkdruk te verminderen.

*    Samenwerken met jongeren uit de ACS-diaspora bij het organiseren, promoten en uitvoeren van publiciteits- en gezondheidssensibiliseringscampagnes in landelijke en stedelijke gebieden in ACS-landen om een ​​grote impact te hebben op het leven van individuen in deze gemeenschappen. Preventie blijft de sleutel tot het voorkomen van ziekten.

*    ACS-diaspora-jongeren aanmoedigen om in synergie met regeringen en andere niet-gouvernementele organisaties in ACS-landen samen te werken om gezondheidsbeleid te ontwikkelen dat gunstig kan zijn voor hun land. Ook om ervoor te zorgen dat volksgezondheidsonderzoek op een ethische manier wordt uitgevoerd in ACS-landen door bewustzijn te creëren door middel van heropvoeding over het belang van het uitvoeren van onderzoek op een ethische manier.

*    ACS-diaspora-jongeren betrekken bij trainingen om de vaardigheden voor het verzamelen van gegevens te verbeteren en het verzamelen van gegevens in landelijke en stedelijke gemeenschappen in ACS-landen te bevorderen om de regering en beleidsmakers te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen die een positieve invloed zullen hebben op de gezondheidszorgstelsels.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en projecten: https://acpdyss.org/

African Caribbean Pacific – Diaspora Youth Support Services vzw (lidorganisatie van FZO-VL)