Flaman Özdernekler Federasyonu (FZO), yüzden fazla göçmen dernek ve orta sınıf organizasyonun bağlı olduğu farklı etnik yapılı ve çoğulcu bir federasyondur. Federasyon, Doğu Flaman Bölgesindeki sivil toplum örgütlerin birlikte çalışma kararlılığından doğmuş olup şimdilerde tüm Flaman Bölgesiyle birlikte başkent Brüksel Bölgesinde yüzden fazla üyeye sahiptir. FZO 20 yıldan fazla süredir göçmen toplumların entegrasyon, eşitlik ve katılımcılık konularında etkin rol oynamaktadır. Federasyonun Gent ve Brüksel’de şubeleri mecvut.