Onze werkgroep gezondheid organiseerde een infosessie rond HIV met onze partner Het Tropisch Instituut.

Ons doel is om mensen die HIV positief zijn en dat niet weten op te sporen, door hen te informeren over de ziekte.  Zorgvuldigheid en cultuurgevoeligheid spelen daarbij een belangrijke rol.  Er rust een taboe op HIV/AIDS. ‘Door het aantal mensen dat onwetend is omlaag te brengen, zal het aantal nieuwe HIV infecties afnemen’, aldus Dokter Lazhar van het Tropisch Instituut.

Wij gaan infosessies en sensibiliseringscampagnes rond HIV verderzetten met onze werkgroep ‘Acties en Campagnes’.  Wil je ook voor uw organisatie een infosessie, of wil je meer weten over onze campagne?  Neem contact met ons op.