• Het verenigen van zelforganisaties in Vlaanderen die de doelstellingen van FZO-VL onderschrijven en naleven.
  • Het ondersteunen en beter laten functioneren van aangesloten zelforganisaties.
  • Optreden als gesprekspartner ten overstaan van verschillende overheden en andere belangrijke maatschappelijk instanties.
  • Belangenbehartiging van de afdelingen en de achterban.
  • Enkele thema’s: stemrecht voor migranten, recht op degelijk onderwijs, recht op goede huisvesting, tewerkstelling, recht op godsdienstuitoefening en respect voor de culturele diversiteit bij de allochtonen.