Het Fonds organiseert een jaarlijkse wedstrijd om de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aan te wakkeren en hen ertoe aan te zetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken.
Aanvragen zijn in te dienen tot 25 oktober 2009. Het aanvraagformulier en alle informatie vind je hier

Nieuws: