Twintigtal leerlingen van onze lidorganisaties TCC (Turks Cultureel Centrum) en Eyup Sultan uit de Machariuswijk hebben op 21 maart 2021 meegedaan met de Gentsche Gruute Kuis, de actiedag van Ivago om zwerfvuil op te ruimen.

De leerlingen werden begeleid door 5 eerstejaarsstudenten Sociaal Werk van de HoGent, die hun stages doen bij onze lidorganisaties.

De actiedag moet de leerlingen milieubewuster maken en leren zorg te dragen voor de natuur.