De Marokkaanse bevolkingsgroep in ons land voelt zich op alle vlakken meer gediscrimineerd dan de Turkse, zo blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar minderheden en discriminatie. Ze voelen zich ook, terecht, meer geviseerd door de politie. Volgens het rapport, dat ook in de Europese politiedatabases ging neuzen, worden Marokkaanse allochtonen vaker en grondiger gecontroleerd dan anderen.

De Roma krijgen naar eigen zeggen het vaakst met discriminatie te maken, gevolgd door Zwart- en Noord-Afrikanen. Voor ons land werden de twee grootste minderhedengroepen geselecteerd, Noord-Afrikanen en Turken. België bevindt zich op alle gebieden in de middenmoot qua discriminatiegraad, al voelen Marokkanen zich systematisch meer gediscrimineerd dan Turken.

De onderzoekers polsten ook naar de houding van politiediensten ten opzichte van de twee bevolkingsgroepen. Daaruit bleek opnieuw dat de Marokkaanse bevolkingsgroep in België zich meer gediscrimineerd en gecontroleerd voelt door de politie dan de Turken of de autochtone bevolking. De Europese politiediensten lijken dat laatste te bevestigen. Marokkanen werden gemiddeld drie keer meer per jaar gecontroleerd door politiediensten, en in bijna alle gevallen werden ze gefouilleerd, of werd hun auto onderzocht.

Bron: De Morgen