Vanaf deze week vervangt Ann onze collega Tine, die met zwangerschapsverlof is. Wij stelden haar alvast een paar vragen, daarna is het aan jullie ...
Hoi ann, kan je misschien iets meer over jezelf vertellen?
Als sociaal cultureel werker heb ik altijd interesse gehad om projecten te organiseren en activiteiten te begeleiden binnen het kader van onze multiculturele samenleving. Van hieruit heb ik gekozen om me wat meer te specialiseren rond het thema "noord-zuid". Daarnaast heb ik vrijwilligerswerk gedaan rond 'alternatieve communicatie' waarbij ik groepen kinderen de meerwaarde wilde aanleren van communicatie tussen verschillende culturen op verschillende alternatieve manieren. Vanuit deze interesses en vanuit de motivatie om met mensen samen te werken, heb ik een bijkomende opleiding gevolgd, creatieve therapie. Via deze opleiding ben ik laatst naar Bosnië getrokken om daar een muzikaal project voor kinderen te helpen opstarten en begeleiden.
Sedert kort woon ik opnieuw in Gent en heb ik de kans gekregen om binnen FZO-VL te werken. Dit aanbod heb ik vol enthousiasme met twee handen aangenomen!
Je zal tine vervangen tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Met welke vragen kunnen mensen bij jou terecht?
Op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik te vinden aan het bureau van Tine. Daar zal ik mijn best doen om op dezelfde vragen een zo goed mogelijk antwoord te bieden. Enkel alle vragen rond het Thema 'onderwijs' zullen vanaf nu aan de overkant, bij Lieselotte, hun antwoord vinden, daar ik maar deeltijds zal werken binnen FZO.
En heb je er zin in?
Natuurlijk heb ik er zin in! Zoals gezegd, ben ik van plan om vol enthousiasme binnen FZO te werken. Ik kijk er naar uit om alle organisaties beter te leren kennen, mooie contacten op te bouwen en vooral goed samen te werken met mensen die actief zijn binnen de verschillende organisaties. Ik heb veel respect voor mensen die hun steentje willen bijdragen binnen onze multiculturele samenleving, en ik wil daar graag een handje bij helpen!