Ondertussen zijn we al meer dan een jaar verder en blijft het nog steeds zoeken naar een evenwicht tussen maatregelen en versoepelingen. Ook zeker voor de cultuursector was het een zwaar jaar zonder veel vooruitzichten.

Maar hoe staat het nu met de cultuursector? Wat is er nog gebeurd? En hoe ziet onze toekomst eruit? 

Op 22 maart heeft de Minister van Cultuur een nieuw basisprotocol voor cultuur vrijgegeven. Deze coronagids voor sociaal-cultureel volwassenwerk en amateurkunsten kan verenigingen helpen om activiteiten coronaproof te organiseren, de regels en de protocollen zijn ook gericht op de gehele cultuursector.  Deze gids werd genoemd: ‘Veilig aan de slag in tijden van covid-19”

Je kan deze gids terugvinden op Coronagids - sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten - Veilig terug aan de slag -  of vraag aan een van onze medewerkers om hem door te sturen.

Cultuurloket heeft naar aanleiding van Covid-19 een speciale infolijn 02 534 18 24 ter beschikking. Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10 u. tot 18 u. ter beschikking om vragen te beantwoorden. Buiten deze infolijn bieden ze ook gratis crisisbegeleiding aan waarbij ze een traject opzetten en organisaties en cultuurwerkers matchen met zakelijke experts. Dit kan je doen door hun contactformulier in te vullen in volgende link: Contact | Cultuurloket

Buiten deze gids voor het organiseren van activiteiten heeft het Departement Cultuur, Jeugd en Media een nieuwe actuele FAQ opgesteld die relevante vragen voor de cultuursector beantwoord. Deze kan je terugvinden op de website van Vlaanderen. Vragen en maatregelen CULTUUR en MEDIA | Departement Cultuur, Jeugd & Media (vlaanderen.be)