Onze vereniging ODH (Organisation pour le Développement de l'Homme) organiseerde op 09 april 2023 in onze lokalen in Brussel een infosessie over actief burgerschap voor de Burundese gemeenschap.

Bij actief burgerschap organiseren burgers zelf initiatieven voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de eigen omgeving.

Het doel van de infosessie was:

  •     Wat is actief burgerschap en welke verschillende domeinen onderscheiden we;
  •     Inzicht verwerven in belangrijke bouwstenen van een democratie;
  •     Een eigen mening vormen;
  •     Leren overleggen met elkaar;
  •     Kritisch nadenken over hun rol in de eigen omgeving en in de maatschappij en deze verdiepend onderzoeken.

sfeerbeelden