Het doel van Horta Dragoeiro is om meer vegetatie te voorzien in de sterk verstedelijkte rand van Praia, Kaapverdië door het aanleggen van gemeenschaps-/moestuinen op verschillende locaties. Dit in het kader van alimentaire zelfvoorzieningen, het hergebruik van huis- en regenwater.
Concreet werden in 2022 reeds vier buurttuinen en drie groene hoekjes aangelegd voor bewoners die het minder goed hebben in de samenleving. Er is een moestuin voor kinderen in de kleuterschool in de sociale wijk, een andere in de instelling ICCA voor kwetsbare kinderen, twee voor bewoners die basisvoedselmanden organiseren voor bewoners en nog een andere voor het centrum Cruz Vermelha, een centrum voor ouderen.

Horta Dragoeiro is een initiatief van Paula Silva (Dragoeiro Zelforganisatie, lidorganisatie FZO) met Belgische partners uit de stad Gent.
Het project is gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent i.s.m Manoeuvre vzw. In Kaapverdië hebben we als partners Agroinova Lda, Stadhuis Praia en de lokale strijdkrachten van Kaapverdië.

Elke jaar maakt de vereniging deel uit van de organisatie Belmundo en wordt het project Horta Dragoeiro uit de doeken gedaan.

Belmundo heeft als doel de Gentse actoren een kader te bieden om activiteiten op te zetten rond mondiale thema’s en om bij de Gentenaars een draagvlak te creëren en te versterken voor internationale solidariteit.

In 2023 ging Belmundo door op 24-25 en 26 maart 2023 in De Meubelfabriek in Gent met als thema: "Recht op actievoeren".