De parlementaire vergadering van de Raad van Europa laat weten "zeer bezorgd" te zijn over de uitslag van het Zwitsers referendum over een bouwverbod voor minaretten. Volgens het orgaan riskeert de uitslag "gevoelens van uitsluiting aan te moedigen en de bestaande breuklijnen in de (Europese) samenlevingen te vergroten." Dat meldt het Franse persagentschap AFP.
Bij het referendum toonde 57 procent van de Zwitserse stemmers zich voorstander van een dergelijk verbod. Lluís Maria de Puig, voorzitter van de parlementaire vergadering verklaarde dat "de beslissing, hoewel een uiting van de publieke opinie, een bron van grote ongerustheid is."

Angstgevoelens

De uitslag "wijst op angstgevoelens die leven bij de Zwitserse bevolking - en de Europese bevolking in het algemeen - tegenover behoudsgezinde moslims," vervolgde hij.
Voorts vreest de voorzitter dat het referendum aan haar doel voorbij zal gaan: "In plaats van zich te richten op de oorzaken van de behoudsgezinde gevoelens, riskeert deze discussie de gevoelens van uitsluiting aan te moedigen en de bestaande breuklijnen in onze samenlevingen te vergroten."
Tenslotte benadrukt hij dat het resultaat ingaat tegen de waarden
die de Raad van Europa wil verdedigen, namelijk die van tolerantie, dialoog en respect voor het geloof van anderen.
Zwitserland neemt sinds 18 november overigens het roterend voorzitterschap van de organisatie waar. En Filip Dewinter (VB) liet al weten in het Vlaams parlement een gelijkaardig voorstel van decreet te willen indienen.