Op 25 januari 2021 keurde de gemeenteraad naar aanleiding van de coronacrisis een aanpassing van het erkenningsreglement (en het toekennen van werkingssubsidies) goed. Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 februari, de uiterste indiendatum is verschoven naar 28 februari 2021.

De belangrijkste aanpassing in het reglement is het volgende: Voor het werkingsjaar 2021 is het de aanvrager toegestaan om, in afwijking van artikel 5§3 en artikel 10§1(b)1), een overzicht/gedetailleerd verslag in te dienen van de activiteiten en/of projecten die hebben plaatsgevonden in het jaar 2019, teneinde te kunnen voldoen aan de voorwaarde van artikel 4§1(c).’

Dit wil zeggen dat voor het werkingsjaar 2021:

  • Alle erkende verenigingen een erkenningsdossier moeten indienen voor 28 februari 2021.
  • Er kan gekozen worden om een werkingsverslag in te dienen van het werkingsjaar 2019 of 2020.
  • Er mag geen combinatie zijn van beide jaren.
  • Zelfde regeling voor de gevolgde vormingen: 2019 of 2020.
  • Nieuwe verenigingen kunnen het ganse jaar door een erkenningsaanvraag indienen.

Voor meer info: neem contact op met één van onze medewerkers.