Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden.

VZW’s die op dat moment al bestonden, moeten uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten aanpassen aan de nieuwe wet.

Maak tijdig een afspraak met één van onze medewerkers !!