Turks Cultureel Centrum vzw en Eyup Sultan Moskee (lidorganisaties FZO) heeft meegedaan met de actie van Ivago, de Gentsche Gruute kuis.  De jaarlijkse opruimactie van Ivago bracht ook onze vrijwilligers samen om de buurt van Coyendanspark straat en berm schoon te maken.

De vereniging en het bestuur wil zodoende nogmaals de aandacht vestigen op de zwerfvuilproblematiek in hun wijk en in de stad.

enkele sfeerbeelden