In het gloednieuwe gebouw van de Gouden Meridiaan zit een gloednieuwe coordinator klaar voor een gloednieuw schooljaar. De vereniging zelf is misschien niet gloednieuw – laat ons zeggen dat de vereniging aan het middelbaar begint. De Gouden Meridiaan is net ontstaan uit de samensmelting van Meridiaan vzw, die zich toelegde op studiebegeleiding, en de Gouden Generatie, een jeugdhuis.

De verhuis naar dit nieuwe gebouw betekent ongetwijfeld een nieuwe start: verandert er iets aan jullie werking?
De

fusie van jeugdhuis De gouden generatie en Meridiaan is een uitgelezen kans om onze krachten te bundelen en expertise uit te wisselen, maar tegelijk kunnen we nu de jeugdwerking en de studiebegeleiding beter afbakenen. De fusie laat doorstroming tussen de school, onze studiebegeleiding, onze sportactiviteiten en onze jeugdwerking toe, maar tegelijk wordt het net iets makkelijker om onze eigen werking duidelijk uit te leggen.

In de komende weken ga ik onze specifieke, vernieuwde studiebegeleiding aan de scholen voorstellen en ons bestaan eens toelichten. De scholen kennen ons al, maar we merken dat er soms te makkelijk naar ons wordt doorverwezen op basis van valse verwachtingen. Ook wij hebben een specifieke aanpak en methode die verschilt van andere studiebegeleiding. Het is belangrijk dat de aanpak bij de ouders en het kind past.

Wat is dan het specifieke van jullie aanpak?

Wij werken op die vier fronten tegelijk, maar verwachten geen mirakels op vlak van studieresultaten. De school, de begeleider hier bij Gouden Meridiaan en de ouders vormen drie zijden van een driehoek, en in het midden van die driehoek staat het kind. Wij willen in de eerste plaats stabiliteit creeren, en het kind stimuleren zodat de leerhouding verbeterd.

Onze studiebegeleiding gaat ook verder dan louter huiswerkbegeleiding, maar natuurlijk blijft onze werking buitenschools – wij zien ons niet als concurrent, maar als assistent van de leerkrachten. In de begeleiding zitten extra opdrachten voor het kind die er zoveel mogelijk op aangeven van de leerkrachten komen.

Wij hopen dat van zodra onze methodiek verduidelijkt is, het – meer dan begrijpelijke – wantrouwen dat er soms is bij scholen wegvalt. Daarom ga ik ook in de komende weken ons initiatief bij de scholen in het Gentse gaan promoten. Maar natuurlijk slechts in het algemeen: over specifieke leerlingen moeten de leerkrachten en vrijwilligers het met elkaar hebben.

Onze werking is vanaf dit jaar niet meer beperkt tot het lager; we geven nu ook begeleiding voor het eerste, tweede en derde middelbaar. Deze vorm heet vakspecifieke begeleiding. We nemen wiskunde en Nederlands als basis voor onze begeleiding, omdat het begrip van wiskunde en vooral van Nederlands fundamenteel is voor zowat alle andere vakken. Dat betekent: onze begeleiders – vrijwilligers, maar wel bezoldigde vrijwilligers – worden ook opgevolgd en gevormd voor deze specifieke vakken.

Met zo een brede aanpak richten wij ons nu ook op alle kinderen die nood hebben aan een vorm van begeleiding. Anders gezegd: op kinderen met veel capaciteiten die niet voldoende aan de oppervlakte komen. Maar het is ook belangrijk om te zeggen dat wij niet werken met kinderen met een beperking. Ondanks alle opvolging die we bieden, zijn onze begeleiders niet gevormd om de specifieke problemen van deze kinderen aan te pakken.

Door de fusie kunnen we nu vanuit Meridiaan de link leggen met het reguliere jeugdwerk. Met de verhuis is de werking van de Gouden generatie een beetje stilgevallen, maar die kan nu terug opstarten. We willen een doorstroming van jongeren uit onze studiebegeleiding, maar richten ons met de jeugdwerking op de buurt en de emancipatie van de jongeren hier. Concreet betekent dat dat we ook autochtone jongeren willen bereiken met onze activiteiten en ons niet beperken tot de Turkse of Marokkaanse gemeenschap, dat we gaan samenwerken met andere jeugdwerkingen en dat we jongeren eventueel toeleiden naar bvb. scouts en chiro.

In de komende maanden willen we dan ook de vrijwilligerswerking van de Gouden Generatie nieuw leven inblazen. Niet alleen willen we meer vrijwilligers, we willen de vrijwilligers ook beter omkaderen. We willen ook dat onze vrijwilligers een animatorencursus volgen, zodanig dat we ons als kwalitatief hoogstaande jeugdwerking – en niet meer louter een jeugdhuis – kunnen positioneren tegenover de stad.

Jullie hebben nobele bedoelingen over het mengen van bevolkingsgroepen. Hebben jullie ook specifieke plannen om verschillende doelgroepen te begeleiden?

We houden al onze activiteiten zo laagdrempelig mogelijk. Zeker bij onze uitstappen, projecten willen we zo veel mogelijk financiële obstakels opruimen. Op termijn moeten we subsidies moeten verkrijgen met stadsdiensten en het OCMW samenwerken...

Een tweede punt van aandacht is de meisjeswerking. Een gemengde werking is in de allochtone gemeenschap nog altijd niet zo vanzelfsprekend, er zijn drempels die overwonnen moeten worden om meisjes bij de werking te betrekken. Toch maken we ons sterk dat we meisjes niet alleen zullen bereiken, maar dat we hen ook als vrijwilligers zullen kunnen inschakelen.

De studiebegeleiding van de Gouden Meridiaan start op 28 september. De jeugdwerking gaat iets later van start.

Alle info vind je op hun website