Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk zit zeer breed en diep vertakt in Vlaanderen. Van de grootste steden tot de kleinste dorpen zorgen meer dan 120 organisaties, talloze professionals en een kwart miljoen vrijwilligers dat iedereen dagelijks kan genieten van een ruim aanbod aan activiteiten. Centraal in deze activiteiten staan de aanpak van maatschappelijke thema's en uitdagingen, levensbreed leren, de creatie van engagement en verbinding en het bouwen van bruggen naar wie anders is. Dag in dag uit draagt het sociaal-cultureel volwassenenwerk in heel Vlaanderen en Brussel op die manier bij tot een solidaire en democratische samenleving.

Benieuwd over welke organisaties het precies gaat? Neem een kijkje op deze kaart van Geopunt Vlaanderen. Selecteer onder 'Cultuur, sport en toerisme' de knop 'Cultuur en erfgoed'. Klik op 'Sociaal-cultureel werk' en je krijgt een overzicht van alle sociaal-culturele volwassenenorganisaties.

Op 2 oktober 2017 werd het 'nieuw' decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse Regering aangenomen. Het nieuwe decreet wordt van kracht vanaf 1 januari 2018. Een sociaal-culturele organisatie wordt er als volgt gedefinieerd: "een missie- en waardegedreven organisatie die bijdraagt tot een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving door de verbindende, de kritische en de laboratoriumrol actief op te nemen. Ze ontwikkelt, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, sociaal-culturele praktijken voor en met volwassenen die relevant zijn voor de samenleving en die de vertaling vormen van een eigen weloverwogen integratie van twee of meer functies, namelijk de cultuurfunctie, de leerfunctie, de maatschappelijke bewegingsfunctie en de gemeenschapsvormende functie. Deze sociaal-culturele praktijken spelen zich grotendeels af binnen de vrije tijd van volwassenen."

Het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen krijgt ondersteuning van twee organisaties:

Meer informatie hierover vind je in de rubriek steunpunt en belangenbehartiging.

Van 2003 tot en met 2017 werd het sociaal-cultureel volwassenenwerk gereglementeerd door de Vlaamse overheid in het 'oude' decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit decreet kende meerdere werksoorten, met name verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen.

http://www.sociaalcultureel.be/