In een aantal decreten van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de VGC expliciete en concrete opdrachten. Op die manier vervult de VGC soms de rol van ‘plaatsvervangend’ gemeente- of provinciebestuur.

De VGC treedt ook aanvullend op bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap.

De VGC put haar bevoegdheden rechtstreeks uit de Belgische Grondwet en uit de Brusselwet (de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen).

https://www.vgc.be/