Zorg en Gezondheid werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot oud.

Wat we doen

  • We zorgen voor een voldoende en kwaliteitsvol zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. We erkennen en financieren voorzieningen en individuele zorgverstrekkers. We stimuleren hun onderlinge samenwerking via netwerken en met slimme IT-oplossingen zoals Vitalink.

  • We helpen Vlamingen ook om gezond te leven. Samen met partners die we subsidiëren, geven we bijvoorbeeld advies over gezonde voeding en voldoende beweging, mentale weerbaarheid, drinkbaar water, giftige stoffen in of buitenshuis. We organiseren grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, we helpen mensen van hun verslaving af, enzovoorts. We redden levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale “epidemieën”.

  • We versterken mensen die zorg nodig hebben. We organiseren de Vlaamse sociale bescherming. Wie veel zorg nodig heeft, krijgt via die Vlaamse sociale bescherming elke maand een zorgbudget. Iedereen die Vlaanderen woont, betaalt er elk jaar solidair een zorgpremie voor.

Er zijn nog duizend-en-één dingen die we doen, van zwembaden controleren, cijfermateriaal verzamelen tot innoveren met slimme IT-oplossingen, maar allemaal met één doel: het leven en welzijn van elke Vlaming gezonder maken.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/