Op zaterdag 27 april organiseerde de stad Gent i.s.m. met verschillende middenveldorganisaties een  ‘inspiratiedag gezondheid’ in Lokaal Dienstencentrum De Knoop. Met heel veel tricks en tips om de Gentenaars gezond te maken en te houden. Om drempels weg te nemen voor verenigingen en zelforganisaties die werken met etnisch-culturele minderheden.

Een interessante panelgesprek met in de panel onder andere onze voorzitter Mehmet Sadik Karanfil en bestuurslid Henda Zerelli.  Een interessant gesprek over gezondheid: Wat is belangrijk voor een goede gezondheid? Waarom is het belangrijk om gezond te blijven? Wat wordt er verstaan onder een goede gezondheid? Wat betekent het om gezond te zijn?

Nadien kon je deelnemen aan interessante workshops en genieten van vele optredens.

Met speciale dank aan onze vrijwilligers en organisaties die deelgenomen hebben en mede deze namiddag mogelijk hebben gemaakt.