Bron: De standaard

Niet alleen de regularisatiecriteria, maar ook de regels rond gezinshereniging staan nog op het 'to do'-lijstje van federaal minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD, website). Ze wil een inkomenseis en integratievoorwaarden stellen aan mensen die via gezinshereniging naar België willen komen. Maar ze vreest dat die strengere maatregelen doorkruist worden door een reeks oude bilaterale akkoorden.

Het gaat om akkoorden uit de jaren zestig en zeventig, met Marokko, Turkije, Tunesië, Algerije en ex-Joegoslavië. Toen was een tweede immigratiegolf nodig - na die met vooral de Italianen kort na de oorlog - om arbeidskrachten naar België te halen voor de mijn- en staalindustrie. Die bilaterale akkoorden voerden voor die landen voor gezinshereniging een soepeler regeling in dan voor andere landen.

Turtelboom wil nu van die akkoorden af. In een brief aan haar collega van Buitenlandse Zaken, partijgenoot Karel De Gucht (Open VLD), vraagt ze of het mogelijk is ze 'niet meer toe te passen omdat ze voorbijgestreefd zijn'. 'Zo niet, zou ik willen weten of het mogelijk is dat ons land deze akkoorden herziet of opzegt in het licht van het nieuwe immigratiepatroon.' De brief dateert van 4 juni, maar er is nog geen antwoord van Buitenlandse Zaken.

De landen waarmee dergelijke soepele akkoorden bestaan, zijn 'precies de herkomstlanden van het merendeel van de personen die België binnenkomen in het kader van gezinshereniging', schrijft Turtelboom.

Turtelboom wil een einde maken aan de misbruiken in de gezinshereniging. 'Al is het natuurlijk delicaat om bij gezinshereniging over misbruik te spreken', zegt Turtelbooms woordvoerder Rolf Falter. 'Wel zeker is dat deze verdragen echt achterhaald zijn. De situatie waarop ze slaan, bestaat niet meer. Mensen in groep naar hier halen, is economische migratie oude stijl.'

De verdragen zomaar opzeggen, gaat niet, zegt Falter. 'Dat hangt vast aan de diplomatieke betrekkingen met die landen, daarover kan je niet apart onderhandelen.' Hij begrijpt ook dat Buitenlandse Zaken niet op één-twee-drie kan antwoorden.

Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans is enthousiast. 'Wij zeggen al jaren dat gezinshereniging een migratiepoort is. Dat stond destijds zelfs in ons 70-puntenplan. Ik zal De Gucht hierover interpelleren, maar ik denk niet dat er veel van in huis komt. De PS zal dit nooit slikken.'

Peter de Lobel

Nieuws: