Als alles gaat zoals het Yves Leterme belieft, wordt morgen zijn regering benoemd door de koning en krijgt ze het vertrouwen van het parlement. In het regeerakkoord is een volledig hoofdstuk gewijd aan migratie en de situatie van immigranten in België. Behalve maatregelen over de asielprocedure, veranderen er ook zaken met betrekking tot de nationaliteitsverwerving en gezinshereniging.
De regeringsverklaring heeft het over een “humaan, evenwichtig en kordaat” migratiebeleid. Enerzijds wordt de reglementering van economische migratie versoepeld, voor zogenaamde knelpuntberoepen zullen op korte termijn makkelijker arbeidsvergunningen worden toegekend.
Anderzijds wordt de nationaliteitsverwerving (de zogenaamde snel-Belg-wet) herzien, met andere woorden: het wordt moeilijker de Belgische nationaliteit te verwerven. Ook de voorwaarden voor gezinshereniging worden sterk verstrengd, “in het bijzonder inzake het bewijs van regelmatige en voldoende inkomsten”. Met andere woorden, er worden financiële vereisten ingebouwd bij gezinshereniging.
In de lijn van de versoepeling van arbeidsmigratie krijgen asielzoekers een half jaar na het indienen van hun asielaanvraag toegang tot de arbeidsmarkt. Daarenboven wordt nagegaan hoe de regularisatieprocedure veranderd zou kunnen worden, en zou er meer rekening gehouden worden met de integratie of “lokale verankering” van asielzoekers. Ook hier omvatten de criteria “competenties afgestemd op het arbeidsaanbod”, lees: de mogelijkheid om knelpuntberoepen in te vullen. De mogelijkheid om de behandeling van regularisatieaanvragen door een onafhankelijke commissie, op basis van precieze criteria, te laten uitvoeren zal worden onderzocht.
Ten slotte wil de nieuwe regering bijdragen tot de uitbouw van een open en verdraagzame samenleving, en plant ze een “staten-generaal van de interculturaliteit” waarvoor ze vertegenwoordigers zal uitnodigen om hiertoe aanbevelingen te doen.

De tekst van het regeerakkoord vind je hier. De beleidsverklaring van Minister Turtelboom vind je hier.

Nieuws: