Vandaag begint de Ramadan

De ramadan, de vastenmaand voor moslims, begint in ons land op maandag 1 september 2008. Dat heeft de moslimexecutieve berekend, onder meer op basis van gegevens van het KMI.
Ramadan is de negende maand in het Islamitische jaarkalender. Het is een heilige maand omdat Allah zijn openbaring aan Mohamed liet meedelen door de engel Gabriël tijdens de maand ramadan.
Vasten komt als geloofsoefening, zij het onder diverse vormen, vooral in de monotheïstische godsdiensten voor. Nog voor de komst van het christendom en de islam bestond het gebruik.

Minister van Migratie wil akkoorden gezinshereniging herzien

Bron: De standaard

Niet alleen de regularisatiecriteria, maar ook de regels rond gezinshereniging staan nog op het 'to do'-lijstje van federaal minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD, website). Ze wil een inkomenseis en integratievoorwaarden stellen aan mensen die via gezinshereniging naar België willen komen. Maar ze vreest dat die strengere maatregelen doorkruist worden door een reeks oude bilaterale akkoorden.

Nieuws: 

Asielzoekers wanhopig door uitblijven rondzendbrief migratie

Volgens de krant de Standaard lijkt een "golf van hongerstakingen" op komst. Door de algemene politieke impasse raakt de rondzendbrief met criteria voor regularisatie van minister van migratie Annemie Turtelboom maar niet af. Inmiddels krijgen kerken en NGO's tal van aanvragen van asielzoekers die via hongerstakingen klaarheid over hun situatie willen scheppen.

Nieuws: 

Allochtone werkloosheid daalt trager dan gemiddelde

Op 2 april opende De Morgen met een artikel onder de titel “Vlaamse werkloze man stilaan een zeldzaamheid”, naar aanleiding van een persconferentie van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke. De cijfers van de VDAB geven aan dat de werkloosheidsgraad met 6,32% in maart 2008 gedaald is tot een laagterecord. Vooral bij mannen daalt de werkloosheidsgraad spectaculair tot 4,9%. Volgens sommigen komen we zeer dicht in de buurt van algemene tewerkstelling en wordt het vinden van werknemers een groter probleem dan werkloosheid.

Regeerakkoord omvat hoofdstuk migratie

Als alles gaat zoals het Yves Leterme belieft, wordt morgen zijn regering benoemd door de koning en krijgt ze het vertrouwen van het parlement. In het regeerakkoord is een volledig hoofdstuk gewijd aan migratie en de situatie van immigranten in België. Behalve maatregelen over de asielprocedure, veranderen er ook zaken met betrekking tot de nationaliteitsverwerving en gezinshereniging.

Nieuws: 

Pagina's