Op 29 maart 2017 kwam de algemene vergadering van FZO samen voor de tweejaarlijkse verkiezing van een raad van bestuur. Nadat alle kandidaten zich hadden voorgesteld, werd de volgende raad van bestuur verkozen; verschillende kandidaten werden herkozen voor een tweede termijn. We geven er meteen de functies van de individuele bestuurders bij.

  • Ceylan Kara – Voorzitter
  • Ali Ghaddab – Vice-Voorzitter
  • Jorge Diez – Vice-Voorzitter
  • Mohamed Kabbar – Penningmeester
  • Orhan Akdeniz – Secretaris
  • Mehmet Sadik Karanfil
  • Ibdissem Ayari