FZO-VL neemt haar opdracht van participatie en inspraak serieus op. Wij blijven niet aan de zijlijn. Neen, wij nemen onze verantwoordelijkheid en proberen steeds in een constructieve sfeer ons steentje bij te dragen. In de praktijk vertaalt zich dit in rechtstreekse of onrechtstreekse vertegenwoordiging in tal van raden, organisaties en overlegorganen.

Via deze weg danken wij al onze vrijwilligers voor hun inzet en professionalisme bij de uitvoering van hun vertegenwoordigingsopdrachten.

FZO-VL is vertegenwoordigd in:

 • Agora: Betrekken van de Doelgroep Bij het Beleid, BDBB- Gent
 • BAAB vzw
 • ING: Intercultureel Netwerk Gent
 • ODICE: Oost Vlaamse Diversiteitscentrum
 • De Centrale, vzw Kraankinders
 • Woonraad Stad Gent
 • Veiligheids- en Preventie Raad Stad Gent
 • Cultuurcentrum Gent
 • Oog in Oog: vrouwen netwerk Gent
 • Minderhedenforum
 • Work-Up Werkgroep
 • Serv: Sociaal Economische Raad van Vlaanderen
 • VLOR: Vlaams Onderwijsraad
 • LOP onderwijs: Lokaal Onderwijs Platform Gent (secundair)
 • Wereldcentrum vzw: steunpunt mondiale vorming Oost-Vlaanderen