FZO, Federatie voor Zelforganisaties, is de multi-culturele, pluralistische koepelorganisatie die haar verenigingen en hun vrijwilligers verbindt, versterkt en vertegenwoordigt in al hun diversiteit.

Via cultuurbeleving brengt FZO mensen, groepen en gemeenschappen dichter bij elkaar.

FZO helpt bij de participatie, emancipatie en inclusie van haar leden binnen Vlaanderen en Brussel.

FZO durft maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

FZO doet dit door:

  • Kansen op ontmoeting te creëren tussen onze verenigingen onderling én de maatschappij.
  • Te werken met thema’s die voor onze doelgroep van belang zijn.
  • Ondersteuning en vorming te voorzien op maat.
  • Belangenbehartiging van de achterban.
  • Expertise te ontwikkelen over interculturaliteit en diversiteit.

FZO is democratisch en geïnspireerd door het principe van Gelijkheid van de Mens.

FZO draagt bij tot een warme samenleving waar kruisbestuiving en versmelting van culturen vanzelfsprekend is.