FZO-VL, Federatie voor Zelforganisaties in Vlaanderen, is de multi-culturele, pluralistische koepelorganisatie die haar verenigingen en hun vrijwilligers verbindt, versterkt en vertegenwoordigt in al hun diversiteit.

Via cultuurbeleving brengt FZO-VL mensen, groepen en gemeenschappen dichter bij elkaar.

FZO-VL helpt bij de participatie, emancipatie en inclusie van haar leden binnen Vlaanderen en Brussel.

FZO-VL durft maatschappelijke uitdagingen bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

FZO-VL doet dit door:

  • Kansen op ontmoeting te creëren tussen onze verenigingen onderling én de maatschappij.
  • Te werken met thema’s die voor onze doelgroep van belang zijn.
  • Ondersteuning en vorming te voorzien op maat.
  • Belangenbehartiging van de achterban.
  • Expertise te ontwikkelen over interculturaliteit en diversiteit.

FZO-VL is democratisch en geïnspireerd door het principe van Gelijkheid van de Mens.

FZO-VL draagt bij tot een warme samenleving waar kruisbestuiving en versmelting van culturen vanzelfsprekend is.