FZO, de Federatie van Zelforganisaties is een sociaal-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, participatie en emancipatie van de allochtone gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. FZO wordt als Landelijke Vereniging erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (ministerie van Cultuur). Sinds 1 juli 2007 wordt FZO ook als Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend.

Onze aangesloten afdelingen komen uit alle hoeken van de wereld. Wij hebben Afrikaanse, Turkse, Maghrebijnse, Latijns Amerikaanse, Arabische, Roma, Oost-Europese, Vlaamse, Koerdische, Filippijnse, Soedanese, ... afdelingen in ons ledenbestand. FZO heeft sinds 1 juli 2007 een eigen secretariaat met eigen personeel te Brussel. Het secretariaat en personeel staan volledig ten dienste van onze Brusselse afdelingen. Onze Brusselse afdeling wordt in de praktijk bestuurd door een lokale stuurgroep die uitsluitend bestaat uit vertegenwoordigers van Brusselse afdelingen. Als koepel geloven wij sterk in het allochtoon middenveld. Als Brussels verbond willen wij graag een steentje bijdragen aan het sterk houden en het versterken van dit middenveld.

We staan open voor verenigingen te Brussel die de visie en missie van de FZO onderschrijven. Om de doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken concentreren de prestaties van FZO zich voornamelijk rond twee elementen. Enerzijds werkt FZO aan organisatieontwikkeling, anderzijds aan praktijkontwikkeling. Met praktijkontwikkeling bedoelen wij het werken aan inhouden, vormen, methoden en technieken,… Centraal hierbij staat de vraag: hoe brengen wij de inhoud over op de afdelingen, de leden… Bijvoorbeeld: via een toneelstuk kunnen we een maatschappelijk relevant onderwerp bekend maken bij onze afdelingen en hun leden.

Organisatieontwikkeling verwijst in deze context naar het werken aan een organisatie opdat deze in staat zou zijn doelgericht en doelmatig aan haar maatschappelijke project te werken. Voorbeelden: personeelszaken, juridische aspecten, financiële zaken,… De rode draad van onze werking is voor de komende jaren het voldoen aan de decretale voorwaarden om onze erkenning als verbond / regionale vereniging te behouden. FZO maakt zich sterk om dit via een stappenplan en een degelijke begeleiding (van FZO) te verwezenlijken. In dit proces moeten de aangesloten afdelingen zo actief mogelijk betrokken worden. Zo denken wij aan een vragenronde bij de afdelingen om hun noden, behoeften en algemene opmerkingen binnen het stappenplan op te nemen.