1. FZO-VL is een koepelorganisatie van socio-culturele verenigingen actief binnen volksontwikkeling. De verenigingen kunnen actief zijn op verschillende gebieden: sport, jongeren, cultuur, kunst, onderwijs, gezondheid, enz…..
2. FZO-VL is multicultureel. In geen geval wordt onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit, etnie, religie, geslacht, origine, overtuigingen
3. FZO-VL is pluralistisch en democratisch in al haar facetten
4. FZO-VL is tegen alle vormen van extremisme
5. FZO-VL staat voor de emancipatie, integratie en participatie van etnisch culturele minderheden binnen de Vlaamse samenleving
6. FZO-VL staat voor:
- respect voor ieders cultuur en de beleving ervan
- respect voor ieders levensbeschouwing en de beleving ervan
- recht op degelijk onderwijs
- recht op degelijke huisvesting
- recht op degelijke tewerkstelling
- recht op gelijke kansen voor iedereen op alle vlakken
7. FZO-VL staat voor een volwaardige, onvoorwaardelijke en structurele erkenning van het allochtoon middenveld
8. FZO-VL biedt logistieke, administratieve, inhoudelijke en vormende ondersteuning aan de aangesloten afdelingen
9. FZO-VL kan optreden als woordvoerder, gesprekspartner, belangenbehartiger en drukkingsgroep voor de aangesloten afdelingen
10. Aangesloten afdelingen worden verondersteld geen acties te ondernemen die andere aangesloten leden of kernen van FZO-VL kunnen schaden
11. Aangesloten afdelingen worden verondersteld te allen tijde eerlijk en oprecht te handelen in al hun acties

Alle afdelingen ontvangen bij lidmaatschap een beginselverklaring. Op die manier is iedereen goed op de hoogte en weten we wat we van elkaar mogen verwachten. Luidt een Vlaamse gezegde niet: “goede afspraken maken goede vrienden”?