FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereniging (federatie) met verschillende leden/kernen/afdelingen. Sinds 1 juli 2007 wordt FZO-VL ook als Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend. We onderscheiden ons van andere federaties door onze multiculturele samenstelling: onze leden komen uit alle hoeken van de wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL. Dat dit resulteert in een multicultureel bestuur en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin “global villagers” genoemd worden.