• Flaman Bölgesinde FZO-VL’un amaçlarına uygun hareket eden sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek.
  • Federasyona bağlı kuruluşları desteklemek ve fonksiyonel çalışmalarına yardımcı olmak.
  • Kamu dairelerinde ve diğer önemli kurumlarla arabulucu görevini üstlenmek.
  • Gerekli kurum ve kuruluşlara karşı amaç vurgusunda bulunmak.
  • Önemsediğimiz birkaç konu; eğitimde eşitlik hakkı, sağlıklı konut hakkı, istihdam, dini yaşama hakkı ve göçmenlerin kültürel farklılığına saygı.