Op 29 maart jongstleden kwam de algemene vergadering van FZO-VL bijeen in de kantoren te Gent, op de Dampoortstraat 33-35.

Op de agenda stonden de afrekening van 2016 en het budget voor 2017, het voortgangsrapport 2016 – 2017 en het jaarplan voor 2017. Deze documenten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door alle aanwezigen, die de verschillende lidverenigingen van FZO-VL vertegenwoordigden.

Nadien was het de beurt aan de verkiezing van een nieuwe raad van bestuur. Nadat alle kandidaten zich hebben voorgesteld, werd de volgende raad van bestuur verkozen, we geven er meteen de functies van de individuele bestuurders bij:

> 1. Ceylan Kara, voorzitter                           

> 2. Ali Ghaddab, ondervoorzitter

> 3. Gorgé Mejia, ondervoorzitter Brussel

> 4. Orhan Akdeniz, secretaris

> 5. Mohamed Kabbar, penningmeester

> 6. José Ernesto Surra Spadea, bestuurder     

> 7. Mutlu Cetin, bestuurder

> 8. Arce Borja, bestuurder                                 

> 9. Mehmet Sadik Karanfil, bestuurder

> 10. Ibtissem Ayari, bestuurder

> 11. Carelia Inzagi, bestuurder

Ten slot nam onze voorzitter Ceylan Kara het woord en uitte zijn dankbetuiging aan de aanwezigen en in het gestelde vertrouwen:

“Intussen neem ik al 15 jaar het voorzitterschap waar. Eerst en vooral wil ik iedereen danken die op de een of de andere manier zijn steentje heeft bijgedragen aan de goede werking van onze vereniging en de vooruitgang van onze federatie in het algemeen. Ik denk hierbij niet alleen aan de bestuursleden maar eveneens aan alle leden van onze vereniging die zich verdienstelijk hebben gemaakt binnen hun werking. Tot slot wens ik alle bestuursleden en jullie leden van harte te bedanken voor jullie jarenlange inzet en vertrouwen.
Doe zo verder in de toekomst, want FZO-VL heeft jullie nog steeds broodnodig!, want FZO-VL bestaat voor haar leden, maar ook door haar leden” , aldus onze voorzitter Ceylan Kara.