Het hoofddoekendebat: in Antwerpen werd het hoofddoekenverbod ingevoerd door de sp.a van Patrick Janssens, in Gent was sp.a tegen een dergelijk verbod. CD&V, nochtans een christelijke partij, stemde voor het verbod op religieuze symbolen. Wat zijn nu net de standpunten van de verschillende partijen?

arafat fatmaArafat Bouachiba: We moeten toch een zekere duidelijkheid scheppen. Wat wordt voorgesteld als een hoofddoekenverbod is een algemeen verbod op het vertoon van religieuze en levensbeschouwelijke tekenen. Als liberalen zijn wij tegen het vertoon van geloofssymbolen in publieke functies, omdat de neutraliteit van de openbare diensten gegarandeerd moet zijn. Het is dus niet meer dan logisch dat wij het dragen van de hoofddoek niet konden toestaan bij de stedelijke openbare diensten.

Mohamed Ridouani: SLP is tegen een verbod, van ons mag iedereen aan de balie zitten met een hoofddoek als ze de juiste capaciteiten hebben. Van belang is dat de dienstverlening kwaliteitsvol is.

Fatma Pehlivan: In Antwerpen stelde het probleem zich anders, maar met de Gentse fractie hebben wij ons inderdaad heftig verzet tegen de invoering van het hoofddoekenverbod. Wij vinden dat de lokale overheden in dit soort aangelegenheden in alle vrijheid door moeten kunnen beslissen, in Gent heeft de volledige sp.a-fractie tegengestemd.

veli elkeVeli Yüksel: Wij, als christendemocraten, vinden dat ieders geloofsovertuiging en de uitdrukking van dat geloof gerespecteerd moeten worden. De individuale ambtenaar is echter volledig vrij om al dan niet een hoofddoek te dragen, zolang hij of zij maar op een neutrale manier de mensen bedient.
Mohamed Ridouani: dat is niet het standpunt van uw partij.
Veli Yüksel: Toch wel, de partij stelt dat de neutraliteit van de openbare diensten gegarandeerd moet zijn.

Françis Van den Eynde: Het Vlaams Belang heeft het voorstel hier in de gemeenteraad gelanceerd, en VLD en CD&V zijn gevolgd – welnu, ons voorstel is wel wat afgezwakt. Ik geloof absoluut in de scheiding van kerk en staat en ben dus voorstander van dit verbod.

Elke Decruynaere: Groen! is voorstander van de scheiding van kerk en staat, maar maken daarbij het onderscheid tussen de overheid en het individu. Wij pleiten voor actief pluralisme, waarbij eenieder vrij is religieuze symbolen te dragen, maar waarbij de neutraliteit van de dienstverlening en de neutraliteit van de overheid gegarandeerd is. Overheidsgebouwen mogen geen religieuze symbolen dragen, maar de individuele ambtenaar kan gerust een religieuze overtuiging hebben zonder daarin gediscrimineerd te worden.