De Standaard
Terwijl de werkloosheid onder hooggeschoolde Vlaamse jongeren het voorbije jaar met 10 procent is gedaald, is het aantal werkloze allochtonen dat een diploma hoger onderwijs heeft met 4,3 procent gestegen.
Als de motor van de economie sputtert, vallen de allochtonen als eersten uit de boot. Vooral hooggeschoolde allochtonen hebben het moeilijk om werk te vinden of om hun werk te houden. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers van de VDAB, die de interculturele organisatie Kif Kif heeft opgevraagd.
In vergelijking met september vorig jaar is het aantal hooggeschoolde jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst dat in september dit jaar geen werk vond, met 4,3 procent gestegen: van 1.031 naar 1.075. In diezelfde periode daalde de werkloosheid onder hooggeschoolde Vlaamse jongeren (en werkzoekenden uit de Europese Unie) met 9,9 procent: van 27.193 naar 24.502.
'De jongste jaren heeft de Vlaamse overheid een streng en repressief activeringsbeleid gevoerd door de verantwoordelijkheid zo goed als volledig op de schouders van de allochtone werkzoekende te leggen, terwijl de werkgevers mochten rekenen op een stimuleringsbeleid met fiscale voordelen', zegt Dany Neudt van Kif Kif. 'Nu die in een negatieve conjunctuur zitten en geen voordeel meer hebben bij de fiscale stimuli, zijn de allochtonen de eersten die aan de deur worden gezet.'
Nog ontstellender volgens Kif Kif is dat de situatie de voorbije tien jaar geen haar is veranderd. Integendeel, in vergelijking met tien jaar geleden is de werkloosheid onder hooggeschoolde allochtonen met bijna 250 procent gestegen: van 373 in juni 1999 naar 884 in juni dit jaar.
'Het gaat hierbij in hoge mate om jongeren die in Vlaanderen zijn opgegroeid en hebben gestudeerd. Het is ronduit schandalig dat zoveel talent onbenut wordt gelaten', aldus Neudt. 'Nochtans hebben de allochtone jongeren alle troeven in handen om de aankomende vergrijzingsgolf mee te helpen opvangen.'
Kif Kif reageert daarmee op de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (SP.A), die twee weken geleden bekendmaakte dat het aantal werkloze jongeren van Maghrebijnse of Turkse afkomst tussen juni 2005 en juni 2008 met 40 procent is gedaald. 'Wij betwisten die cijfers niet', zegt Neudt. 'Maar ze geven een vertekend beeld omdat juni 2005 het begin van een hoogconjunctuur was die dit jaar tot stilstand is gekomen. Bovendien is de werkloosheid onder Vlaamse jongeren toen ook fel gedaald.'
'Dat de werkloosheid onder allochtonen nu weer stijgt, bewijst dat het beleid weinig met die daling te maken had.'
'Wij waarderen dat Vandenbroucke de arbeidssituatie van allochtonen in zijn beleid prioritair stelt, en stellen zijn inspanningen niet ter discussie. Maar op de resultaten is het nog wachten', aldus Neudt. 'Ook de werkgevers mogen eens goed nadenken over een zinnige uitleg voor deze dramatische cijfers. Meer dwingende maatregelen zijn noodzakelijk.'