Suzanne Groothuis, beeldend kunstenaar voor Avansa Citizenne.  Wat is Community Art? Over Brussels City Waves project in samenwerking met FZO … Hoe Community Art (Brussels City Waves) een verbindende rol speelt in de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld Brussel

Bekijk de video HIER

 

 

Solidair: door een gevoel van samenhorigheid verbonden

Brussels City Waves is een "Community art project" van FZO-VL (Federatie van zelforganisaties in Vlaanderen) in samenwerking met Citizenne en kunstenares Suzanne Groothuis. Solidariteit is het centrale thema.

Samenhorigheid: het besef, het gevoel van bij elkaar horen en elkaar te moeten steunen

Waarom solidariteit?

Met meer dan 180 nationaliteiten en meer dan 100 talen is Brussel één van de meest multiculturele steden ter wereld. 
Deze veelheid aan invloeden, de anonimiteit en de chaos van een grootstad maken connectie tussen buurtbewoners niet altijd makkelijk. 
Dat zorgt voor eenzaamheid, vooral bij mensen die extra kwetsbaar zijn. Covid en de huidige economische crisis doet mensen in onzekerheid leven. Steeds meer mensen moeten beroep doen op externe ondersteuning die niet altijd beschikbaar is. 

Met dit project willen we, door samen kunst te maken, het gesprek aangaan over solidariteit en samenhorigheid. Wat betekent solidariteit, waarom is het nodig en hoe kunnen we dat in Brussel meer laten leven?

Wat is Community art?

Bij Community art werken professionele kunstenaars samen met niet-kunstenaars aan een artistiek product. Alle deelnemers dragen inhoudelijk of artistiek bij aan het uiteindelijke kunstwerk. Bij Community art is het proces minstens even belangrijk als het eindresultaat.
In dit project faciliteert kunstenares Suzanne Groothuis samen met Citizenne een reeks ontmoetingen. Er wordt uitgewisseld over solidariteit en verschillende perspectieven worden verkend.

Community art wint aan belang en dat is niet zo raar. Verschillende decennia lag de focus van kunst op "Wie ben ik"?
En niet alleen in de kunst. Zelfontwikkeling en zelfontplooiing staan hoog in het vaandel en sinds de komst van sociale media wordt iedereen geacht zich uit te drukken als een uniek persoon met eigen waarden en kwaliteiten. Zijn we hierin niet wat te ver doorgeschoten? De verbondenheid met de gemeenschap lijkt in crisis. 
Mensen snakken terug naar meer verbinding. Meer samenhorigheid. Meer solidariteit.

Ook in de kunsten verschuift de focus van “Wie ben ik” naar “Met wie ben ik”.
Community art houdt zich bezig met de vraag wat een community kan zijn in deze tijd van globalisering, multiculturele maatschappijen en sociale media.
En het wonderlijke? Door samen te creëren ontstaat er een community.

Een project in fases

Eerste fase

In een eerste fase gaan we aan de slag met de leden van de verschillende zelforganisaties. Deze leden komen uit alle hoeken van de wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL.
We organiseren inspiratiedagen voor hen, door hen en met hen. We creëren muziek, tekst, beeld en dans die samenkomen in een afgewerkt muziekstuk met tekst en dans. We laten ons inspireren door het thema solidariteit.
Wanneer je een muziekstuk digitaal afspeelt, ontstaat er een soundwave die je visueel kan waarnemen. Van deze soundwave wordt een vlag gemaakt die de basis is voor fase twee.

Tweede fase

Met de community die intussen is ontstaan, trekken we met de vlag naar tien Brusselse gemeentes. Op een verrassende manier nodigen we ter plekke voorbijgangers en buurtbewoners uit om samen te zitten en op de vlag te borduren. Tijdens het borduren gaan we het gesprek aan over solidariteit in Brussel, waarbij alle perspectieven welkom zijn.
De vlag, die op elke locatie langer en kleurrijker zal worden, zal een visueel aandenken zijn aan ieder die heeft meegewerkt aan dit project. Het is ook een uitnodiging om telkens weer het gesprek aan te gaan over solidariteit en hoe het beter kan.