Op 1 december organiseerde FZO-VL een rondetafelgesprek met minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en haar lidverenigingen. Ruim 60 deelnemers uit 25 verenigingen gingen met de minister in gesprek om hun ervaringen rond ontwikkelingssamenwerking te delen. Minister De Croo startte de dialoog door uitleg te geven over zijn visie op en zijn werk rond ontwikkelingssamenwerking en de manier waarop zijn beleid dit bereikt met de verschillende ngo’s.

De laatste 10 jaar is er een enorme vooruitgang geboekt in het terugdringen van de armoede wereldwijd door samenwerking tussen ngo’s en de lokale bevolking, een verbetering van de democratische processen en de vrije handel. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Het boeken van goede, blijvende resultaten zijn belangrijker dan goede bedoelingen die geen blijvend effect teweeg brengen. Volgens Minister De Croo zijn de domeinen om dit te bereiken beter onderwijs en het uitbouwen van de landbouwsector. De focus mag niet enkel liggen op de ontginning van de natuurlijke rijkdommen, alhoewel deze ook belangrijk zijn.

Maar ook de verenigingen hadden een mening te delen. Enkele getuigenissen in een filmpje gaven een voorstelling van het werk van een paar ervaren verenigingen. Daarna namen de verenigingen het woord. Een veelgehoorde bekommernis was dat ze te weinig betrokken werden bij het beleid en dat hun netwerk, link met het herkomstland en opgebouwde expertise te weinig benut wordt door de ngo’s. Deze oproep viel niet in dovemansoren bij de minister, die beloofde om dit op te zullen volgen.

In ieder geval was het een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is.

enkele sfeerbeelden: