Het verenigingsleven doet het goed in Vlaanderen. De Verenigde Verenigingen, de spreekbuis van het middenveld, lanceert op 14 oktober een nieuwe promotiecampagne. Ze wilt laten zien dat het verenigingsleven in volle bloei is, straffer nog, uit recent onderzoek (2007) van Mark Elchardus en Wendy Smits (VUB) blijkt dat mensen er gelukkiger van worden.
Dat heel wat Vlamingen betrokken zijn bij het verenigingsleven hoeft geen betoog meer. 53 % van de Vlamingen, tussen de 18 en 75 jaar, is actief of heeft een functie als bestuurslid bij minstens één vereniging. Meer dan 1 op 2 Vlamingen dus!
Mensen die actief in het verenigingsleven staan, blijken gelukkiger te zijn en te genieten van een hogere mate van levenstevredenheid.
Verenigingen mobiliseren ook heel veel vrijwilligers. In het onderzoek, gevoerd tussen 2000 en 2008, verklaart 18 % van de Vlamingen, 18 tot 75 jaar, dat ze vrijwilligerswerk verrichten. Vrijwilligerswerk maakt voor heel veel mensen ook het verschil tussen eenzaamheid en contact, tussen het zich verlaten voelen en het zich gesteund weten. Het verenigingsleven is dus voor heel veel mensen een bron van echte, gewaardeerde en warme, sociale contacten. Je maakt er veel vrienden en je ontmoet mensen die je passie delen. Ook dat draagt bij tot echt geluk.
De campagne gebeurt met de bedoeling dat al die actieve, geëngageerde mensen in die stroom van verenigingen en afdelingen, zich zouden afvragen "hoe kunnen wij, in onze vereniging, in onze afdeling, in onze buurt of wijk, op basis van onze ervaring iets doen om de mensen gelukkiger te maken?". Meer info over de campagne vind je hier.